PMP

Mình đã pass PMP ở lần thi đầu tiên!

Intro Mình đã pass PMP với kết quả 5ATs ở lần thi đầu tiên vào ngày 5/6/2020. Hi vọng thông qua bài viết này, mọi người có thể học được một