First Blood

First Blood

Mình là ai?

Mình tên đầy đủ là Nguyễn Cường, đang làm BrSE (kỹ sư cầu nối) ở công ty FPT Software Japan.

Vì sao mình bắt đầu viết blog?

  • Là nơi lưu trữ lại kinh nghiệm của mình
  • Giúp đỡ ai đó cần nếu search google ra được bài viết của mình :v
  • Cải thiện khả năng viết và trình bày của bản thân

Kết thúc bài viết đầu tiên ở đây!