Cynefin (1) IPA (2) Japan (4) Lessons Learned (10) PMP (6) Scrum (4) Soft-skills (1) Thủ tục (1) Tips (1) Visa (2)

 Cynefin (1)

Decision Making: Giới thiệu về Cynefin framework

 IPA (2)

Kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ IPA SG bằng tiếng Nhật (Update 2021)
Kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ IPA FE bằng tiếng Nhật (Update 2021)

 Japan (4)

Lấy vĩnh trú Nhật Bản chỉ sau 1 năm thông qua visa kodo (chất lượng cao - HSP)
Kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ IPA SG bằng tiếng Nhật (Update 2021)
Kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ IPA FE bằng tiếng Nhật (Update 2021)
Mình đổi sang visa nhân lực chất lượng cao!

 Lessons Learned (10)

Kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ IPA SG bằng tiếng Nhật (Update 2021)
Kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ IPA FE bằng tiếng Nhật (Update 2021)
Chia sẻ kinh nghiệm bản thân về PSM2 và PSPO2
Road to PMP - Gia hạn PMP và những điều cần biết
Road to PMP - Tài liệu học và luyện thi
Road to PMP - Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký dự thi
Road to PMP - Quá trình để trở thành PMP
Kinh nghiệm ôn thi PSPO I (Professional Scrum Product Owner I)
Mình đã chuẩn bị cho PSM I như thế nào?
Mình đã pass PMP ở lần thi đầu tiên!

 PMP (6)

Road to PMP - Các thay đổi trong PMP Exam từ 2021
Road to PMP - Gia hạn PMP và những điều cần biết
Road to PMP - Tài liệu học và luyện thi
Road to PMP - Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký dự thi
Road to PMP - Quá trình để trở thành PMP
Mình đã pass PMP ở lần thi đầu tiên!

 Scrum (4)

Những thay đổi giữa Scrum Guide 2017 và Scrum Guide 2020
Chia sẻ kinh nghiệm bản thân về PSM2 và PSPO2
Kinh nghiệm ôn thi PSPO I (Professional Scrum Product Owner I)
Mình đã chuẩn bị cho PSM I như thế nào?

 Soft-skills (1)

Decision Making: Giới thiệu về Cynefin framework

 Thủ tục (1)

Mình đổi sang visa nhân lực chất lượng cao!

 Tips (1)

Làm gì với thời gian dư ra khi ở nhà mùa dịch?

 Visa (2)

Lấy vĩnh trú Nhật Bản chỉ sau 1 năm thông qua visa kodo (chất lượng cao - HSP)
Mình đổi sang visa nhân lực chất lượng cao!