Xin chào, mình là Cường, kỹ sư cầu nối (BrSE), đang sinh sống và làm việc tại Osaka, Japan.

Background

Một số thông tin về bản thân mình mà bạn có thể quan tâm:

  • Mình tốt nghiệp chuyên ngành Software Engineering tại FPT University khóa 6.
  • Gia nhập FPT Software từ 2014 ở vị trí Web Developer, từ đầu năm 2016 thì mình chuyển sang làm BrSE tại FPT Software Japan cho đến hiện tại.
  • Mình sở hữu một số chứng chỉ về tech cũng như management như: PMP, PSM 2, PSPO, Data Science, Machine Learning.
  • Công việc hằng ngày của mình chủ yếu liên quan đến: Japanese BrSE, AWS, Deep Learning.

Skills

Một số skills mình biết, mình group lại theo nhóm cho dễ đọc :D

Scripting and Programming Languages

Java • Javascript • Python • VBA

Cloud

AWS • GCP

Server Roles, Features and Products

File Server • Web Server (IIS and Apache) • DBs (MSSQL, MySQL, PostgresSQL, Oracle 10g) • Build Engines (Jenkins, AWS CodeBuild)

General Software

git SCM • VSCode • Notepad++ • pyCharm

Liên hệ với mình tại: